Släktforskning i Sydost

Tommy Nilson och Staffan Knös skriver om sina intryck från den lokala släktforskardagen i Oskarshamn
Släktforskning i sydost
Börje Jönsson och Rune Elofsson, DIS-Småland, förbereder dagens anstormning. Foto: Tommy Nilson

Oskarshamn den 1 april 2017

Släktforskarföreningarna i Sydöstra delen av Sverige anordnar varje år en lokal mässa för släktforskare. Detta sker på olika orter, i år var platsen Oskarshamn och Folkets park.  Utställningen/mässan var öppen mellan 10:00 och 16:00.


”Släktforskardag i Sydost”, som är ett samarrangemang av Blekinge Släktforskarförening, Kalmar Läns Genealogiska Förening, Kronobergs Genealogiska Förening och Person- och Lokalhistoriskt Forskarcentrum i Oskarshamn hade i år samlat ett 25-tal utställare, med Arkiv Digital och Landsarkiven i Lund och Vadstena i spetsen till många lokala släktforskarföreningar och hembygdsföreningar.


DIS-Småland och DIS-Syd har deltagit alla de tre år som mässan har arrangerats. Vi har samarbetat vid alla mässorna genom att ha montrarna vid sidan om varandra och därmed kunna hjälpas åt att ta hand om alla intresserade. I år var det Staffan Knös från DIS-Syd samt Börje Jönsson, Rune Elofsson, Arne Johansson och Tommy Nilsson från DIS-Småland som ansvarade för de två montrarna (förenklat, två bord med ett antal stolar).

I Oskarshamn bedömer jag att antalet besökare totalt var något lägre än tidigare år. Däremot var intresset för DIS minst lika stort som tidigare. Både DIS-Småland och DIS-Syd hade en ständig ström av besökare, mycket tack vare en förnämlig placering direkt vid entrén. Eftersom vi alla var upptagna med att ta hand om besökare blev det ont om tid att besöka andra utställare. Min uppfattning är dock att DIS rönte det största intresset under dagen.

Jag kunde notera att det mesta handlade om kartfunktionen och de möjligheter denna ger. Vi har all anledning att anordna utbildning för kartentusiaster. Att demonstrera kartfunktionen vid en mässa lockar besökare, men när tiden är begränsad finns också risken att en del tycker det verkar alltför svårt och slår bort tanken på att lära sig hantera kartorna. Alltså viktigt att vi ordnar kurser/temadagar.

Andra vanliga frågor gällde konvertering och GEDCOM-överföring. Personligen upplever jag att allt fler nu antingen har gått över till Disgen eller är på väg. Vi har utan tvekan i vårt utbud en bra produkt i Disgen.

Klockan 16.00 stängdes dörrarna efter en hektisk dag. Förhoppningsvis hade många intresserade och nyfikna släktforskare fått många nya intryck och de som besökt DIS monter, en bra bild vad vi kan erbjuda dem, vad gäller verktyg och support. Vi vid DIS borden, var nöjda med tillströmningen och alla positiva medlemskontakter vi fick!

Att det är stort intresse för lokala släktforskardagar visar besöksantalet, ett bra komplement till de årligen återkommande ”stora” Släktforskardagarna.

 

Relaterat innehåll