Vad är pdf?

PDF är ett vanligt format för manualer, tidningar och andra dokument.
Vad är pdf?

För att kunna läsa pdf-filer behöver du ha ett program som kan läsa pdf-filer. Adobe Reader är det ursprungliga programmet. Foxit Reader är en nyare variant som inte använder lika mycket av din dators resurser. Båda programmen är gratis och du kan välja vilket du vill av dem.