Använd Dispos som en genväg till husförhörslängderna

Visste du att i Dispos finns ortsregister till husförhörslängderna för 85 % av Sveriges församlingar?
(Författare: Olof Cronberg)
Dispos

Visste du att i Dispos finns ortsregister till husförhörslängderna för 85 % av Sveriges församlingar? Uppgifterna registrerades i GidX-projektet som var ett samarbetsprojekt mellan Dis och dåvarande Genline. En sökning i Dispos leder dig vidare till husförhörslängderna oavsett om du använder Ancestry, ArkivDigital eller Riksarkivet (Svar).

Så här gör du steg för steg.

Gå till Dispos

På Dis hemsida väljer du Verktyg och sedan Dispos. Se bilden ovan. Tryck sedan på knappen Sök i Dispos. Du får då upp en inloggningsruta, där du får ange ditt vanliga Dis-användarnamn och lösenord.

Sök och visa

Antag att du vill söka på torpet Askenberg i Dädesjö socken. Bäst är att bara söka på socken och ange det årtal du är intresserad av. Ange Socken Dädesjö och Årtal 1777.

dispos-stegen-1100.png

Ungefär mitt på sidan står Uppslag i husförhörslängder. Där finns en lista på alla orter som förekommer i Dädesjös husförhörslängder. Orterna är om möjligt normerade till nutida stavning. Välj Askenberg och tryck på knappen Visa.

Resultat

Du får då upp en lista över de husförhörslängder där Askenberg förekommer. Årtalet avser husförslängdens startår. Sidnummer avser sidan i husförhörslängden. Fanns det både en gammal och modern numrering när mormonerna mikrofilmade längden, så avses den moderna numreringen. Därefter finns de olika ikonerna till Ancestry, ArkivDigital eller Riksarkivet (Svar), om det finns länkning till respektive företags bilder. Eftersom indexeringen av husförhörslängderna gjordes i samarbete med Genline som sedan blev uppköpt av Ancestry, är länkningen till Ancestry alltid korrekt. Länkningen till ArkivDigital stämmer i allmänhet om det finns sidnummer i volymen. Länkningen till Riksarkivet (Svar) bygger på att det samma mormonfil som Ancestry, men i vissa fall kan man hamna på fel sida varvid man får bläddra upp det sidnummer som står i Dispos.

dispos-stegen-1200.png

Alternativa vägar till Dispos

Det finns idag tre vägar till Dispos. Via Disbyt, via Disgen eller via Dispos eget sökformulär från Dis webb. Från webben finns ytterligare ett alternativ. Gå via Logga in till höger i menyn.