Dis kartor på mässor och i media

Dis kartexperter är ofta ute och missionerar om kartor i största allmänhet och för användning i Disgen i synnerhet.
Vi har kartan i våra händer
Vi har kartan i våra egna händer

Vi presenterar här fortlöpande information om presentation av Dis kartor på mässor och i media.

Kartdagarna i Örebro 2017

kartdagar-2017.JPG

Dis ställde ut på kartdagarna den 28-30 mars 2017 i Örebro. Vi representerades av Karl-Ingvar Ångström, Tor-Leif Björklund och Björn Johansson

Björn har sammanställt ett bildreportage från dagarna. Titta på presentationen vid föredragen.

Tidningen Land Skogsbruk nr 13/2017

Land-liten.JPG

I tidningen LandSkogsbruk uppmärksammades hur Sveaskog använder Dis digitaliserade häradskartor för att  underlätta skogsbruket. Nu kan man ta bättre hänsyn till de kulturlämningar som finns kvar.

Lantmäteriets tidning Gränssnittet oktober 2016

I ett av de sista numren av Lantmäteriets tidning Gränssnittet presenteras Björn Johanssons och Dis arbete med digitalisering av historiska kartor i en helsidesartikel med namn "Så följer du farmors mor på kartan":

Kartografiska Sällskapet - Kart & Bildteknik 2016:2

Sommarnumret 2016 innehöll en artikel om Dis i spåren av vårt årsmöte när kartservern officiellt invigdes. Läs artikeln betitlad "Släktforskarförening är det nya kartverket".

Kartglimtar från Släktforskardagarna i Karlstad 30-31 aug 2014

Fyra nya Kart-DVDer presenterades

  • Två DVDer med Häradsekonomiska kartor för Disgen: Värmlands län (en för södra delarna och en för norra delarna)
  • En DVD med Häradsekonomiska kartor för Disgen: Örebro län och södra Dalarna
  • En nyutgåva av Sveriges Historiska Stadskartor

De finns att köpa i Dis webbshop.

DIS utbud omfattar därmed nio DVDer med historiska kartor.

Ett exemplar av DVDn Sveriges Historiska stadskartor överlämnades av K-I Ångström och Björn Johansson till Lynne Ralsberg, produktchef för Arkiv och Historiska Kartor på Lantmäteriet, i samband med hennes föreläsning på lördagen.

Lynnes föredrag om Historiska kartor visade sig fånga väldigt många åhörare. Två fulla sittningar lockade 300-350 åhörare. Man kan konstatera ett påtagligt intresse för historiska kartor hos många släktforskare!

Presentationer om Släktforskning med kartans hjälp

dg2google.gif

Vid fem tillfällen, tre på lördagen och två på söndagen, presenterade Dis i två 1/2-timmespass hur man använder kartor i släktforskningen.

Du kan se släktresan på film (23 MB), Om filmen inte startar automatiskt: hämta filen och spara på skrivbordet, kör sedan med Media Player. Du kan också köra direkt i Google earth (430 kb) för egen styrning. I Google Earth meny Verktyg - Alternativ - Turer kan du ställa in tid för förflyttningarna mellan orter och tid för pauserna per ort.

Bok & Bibliotek på Svenska Mässan i Göteborg i sept 2013

Dis höll två presentationer i Studieförbundet Vuxenskolans monter.

DIS deltagande på Kartdagarna på ELMIA i Jönköping 2009-2014

Kartdagar-2012.jpg

Under arbetet med Kartfunktionen i Disgen och bearbetningen av historiska kartor, har DIS haft möjlighet att löpande redovisa de olika produkterna i nära samarbete med Lantmäteriet. Genom vår närvaro, exponering och några föredrag har vi fått stimulerande återmatning i det löpande arbetet. Dis har deltagit i Lantmäteriets monter 2009, 2010, 2012 och 2014. Dis tilldelades 2012 Kartografiska sällskapets pris som "Årets organisation".