Sökning i Disbyt på webben

Information om sökning i Disbyt!
Disbyt jämförelse mellan tre personer.
Exemplet visar resultat från olika forskare så att man enklare kan bilda sig en uppfattning om familjesituationen.

Disbyt på webben

Vi har under en längre period arbetat med att modernisera Disbyt på webben och vi har visat resultatet av arbetet då och då. Utvecklingen har gjorts helt med ideella funktionärer i föreningen. Från och med nu är det nya Disbyt versionen som gäller som huvudalternativ. Den klassiska versionen kommer att finnas tillgänglig en tid framåt.

Vad kan du förvänta dig?

Nya sökmöjlighet som bland annat innebär att du inte behöver ha med efternamnet i sökningen. Men tänk på att försök undvika göra en sökning som ger för stort resultat. Samma data finns i botten men de är bearbetade på olika sätt, så det är inte säkert att du får samma resultat i nya Disbyt som i klassiska Disbyt. Din behörighet styrs av dina bidrag till Disbyt men kan ge lite olika möjligheter i klassiska och nya Disbyt.

Synpunkter är välkomna

Det kan röra sökresultatet, sökmöjligheterna, presentationen, informationen med mera. Bearbetningen som Disbyt-ombuden gör är inte ändrad utan det är endast presentation på webben som är ny.

Du kan läsa mer på sid i april-numret i Diskulogen (nr 124).

Välkommen med dina synpunkter på Dis Forum.

Logga in med ditt medlemsnummer på nya Disbyt!