Rapportera fel och förslag!

Vi är mycket angelägna att fel i Disgen rapporteras ordentligt så att de med tiden kan rättas. Vi vill också ha förslag till förbättringar för utvärdering och eventuellt genomförande.

Vad är ett fel?

Detta kanske låter som en enkel fråga men det kan vara bra att nämna något om det.

  • Om Disgen kraschar eller hänger sig så är det alltid ett fel
  • Om Disgen producerar felaktiga data (t ex i utskrifter, eller genom att din datamapp blir trasig) är det alltid ett fel
  • Saker som inte fungerar fast det uppenbart är tänkt att fungera är fel

Hur rapporterar jag ett fel?

Idag är det enda säkra sättet att anmäla ett fel att göra detta via närmsta Disgen-fadder, lämpligen via email eller telefon. Att nämna felet på DIS Forum räcker inte. Det vill säga, det räcker inte med säkerhet - om någon fadder eller annan svarar att man har gjort en felrapport, kan du betrakta det som anmält.

Vad händer efter att jag rapporterat ett fel?

Disgen utvecklas av frivilliga krafter och det kan därför ta ett tag innan någon utvecklare får tag i felrapporten och börjar titta på den. Har du tur, tar det en vecka. Har du otur, kan det ta betydligt längre tid. Du får inte automatiskt information om när problemet börjar undersökas. Utvecklarna kan dock höra av sig om de skulle behöva mer information.

Vad ska en bra felrapport innehålla?

För att utvecklarna ska kunna hantera en felrapport krävs, lite hårdraget, svar på följande frågor:

  • Vad gjorde du?
  • Vad blev resultatet?
  • Vad hade du förväntat dig för resultat?
  • Hur skiljer sig det verkliga från det förväntade resultatet?
  • På vilket sätt anser du att det verkliga resultatet är felaktigt?

Oftast är de här frågorna ganska enkla att svara på. Den första kan dock var lurig. Helst ska utvecklarna själva kunna upprepa felet hos dem. Fel som inte går att upprepa blir oftast inte rättade förrän mer information kommer in från annat håll.

Vilka fel rapporteras automatiskt till DIS?

Sedan Disgen 2016 finns en funktion som med automatik skickar in den så kallade buggfilen till DIS, om du tillåter detta och är ansluten till Internet. De fel som rapporteras då är krascher, men inget annat. I äldre Disgen-versioner finns inte denna funktion och ingenting rapporteras därför med automatik från Disgen 8.2 och äldre.

Har ni någon lista över kända fel i Disgen?

Ja och nej. Vi hanterar felrapporter och förbättringsförslag i ett program som heter Redmine. Faddrarna och andra funktionärer har tillgång till detta system men det är för närvarande inte tillgängligt för alla medlemmar. I samband med att nya versioner av Disgen släpps försöker vi sammanfatta de fel som har rättats. En del kända fel i Disgen listas också på webben, men det är då fråga om större fel som många klagar på.

Jag har ett förbättringsförslag till Disgen!

Bra, det vill vi höra! Tala med din fadder så att det kommer in i systemet - vi använder samma system för felrapporter och förbättringsförslag. Du kan också först diskutera det på DIS Forum för att höra vad andra tycker, men för att det med säkerhet ska hamna i utvecklingsorganisationen måste du skicka det till en fadder. Tänk gärna längre än det mest uppenbara.

Vad ska ett förbättringsförslag innehålla?

Försök förklara följande så utförligt som möjligt:

  • Vad är syftet med ditt förslag? Vad vill du att Disgen ska göra åt dig?
  • Om det redan finns liknande funktioner i Disgen - varför duger inte de?

Hur hanteras förbättringsförslag?

Den långsiktiga utvecklingen av Disgen styrs av Disgens styrgrupp som är en del av hela Disgens utvecklingsorganisation. Detta tar in förbättringsförslag från organisationen, utvärderar dem och skriver specifikationer på det som ska införas. Utvecklarna tar sedan specifikationerna som ingångsmaterial i utvecklingen.